Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie Polityki prywatno?ci.

Polityka prywatno?ci

Niniejszy dokument opisuje polityk? prywatno?ci i wykorzystywanie ciasteczek (ang. cookies) w serwisie internetowym http://drzwi-drefor.pl.

  • Ciasteczka wykorzystywane s? w celu: dopasowania zawarto?ci strony http://drzwi-drefor.pl do preferencji u?ytkownika, tworzenia statystyk, utrzymania sesji u?ytkownika oraz do optymalizacji wy?ej wymienionego serwisu do wy?wietlania na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.
  • W tym miejscu warto zaznaczy? i? przegl?darki internetowe posiadaj?ce ustawienia domy?lne wprowadzaj? przechowywanie Cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. Zmiana tych ustawie? oznacza wyra?enie sprzeciwu na przechowywanie plików Cookies na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.
  • Zmiana ta mo?e oznacza? utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
  • W przypadku, gdy u?ytkownik nie dokona zmian, pliki cookies b?d? przechowywane na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.